Privatna predškolska ustanova Peki nalazi se u ulici Kaplara Moimčila Gavrića br.1 Lokal br.3 u naselju Stepa Stepanovic na Voždovcu .

Dečiji vrtić Peki , sprovodi plan i program predškolskog obrazovanja, od godinu dana do polaska u školu koji je odobrilo Miinistarstvo prosvete ( Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu ). Kapacitet vrtića iznosi 30 dece, grupe su podeljene na jaslenu, mešovitu u vrtićku. Ustanova je verifikovana 2017. godine sa subvencijama grada Beograda.

Naš kolektiv čine vaspitači sa dugogodišnjim iskustvom, medicinska sestra-vaspitač, pedagog ( direktor ), spremačica i serverka hrane, psiholog, logoped, pedijatar, stomatolog brojni drugi saradnici .

Nas vrtic ima saradnju sa keteringom LIDO iz Zemuna.

Polazimo od toga da svako dete poseduje kreativne potencijale koji dolaze do izražaja u spontanim aktivnostima, kao i da je sposobno da preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju sopstvenog razvoja, pod uslovom da odrasta u sredini koja je dovoljno stimulativna, otvorena i podržavajuća za njegov razvoj i učenje. Zato je naša pedagoška misija da obezbedimo takvu sredinu u kojoj će kvalitet života deteta biti na prvom mestu. Sloboda deteta da izrazi sebe, naš je osnovni motiv i vrhovni cilj oko kojeg organizujemo svakodnevne aktivnosti i pedagoške akcije.

 

 

 

Design by Novica.info