Cilj je da dete kreativno koristi postojeće materijale i resurse, kao i da zajedno sa vaspitačem i pedagogom stvara nove, oplemenjujući na taj način sredinu u kojoj se razvija i uči. Trudimo se da detetu uvek ponudimo izbor između različitih aktivnosti, kao i materijala, ali i da ostavimo dovoljno prostora da dete samo inicira, pokreće i razvija teme i aktivnosti koje ga zanimaju. Poštujemo tempo razvoja i različite stilove učenja dece, jer upravo u tome se otkriva bogatstvo različitosti i kreativni potencijal koji svako dete sadrži u sebi. 

 
PLAN I PROGRAM RADA
 
Osnovni zadatak našeg programa je podsticanje celokupnog razvoja svakog deteta ,uz poštovanje indivudalnih razlika , a uključuje brigu u sigurnosti zdravlju, razvoju, rastu i ishrani.
Plan i program sprovodi stručno osoblje i cilju zadovaljavanja potreba deteta.
Osnovna aktivnost u predškolskom uzrastu deteta je IGRA .
 
OSTALI PROGRAMI: 
 
Engleski jezik
 Muzička radionica 
Školica sporta
 
STRUČNI SARADNICI:
 
Pedijatar
Stomatolog
Fizijatar
Logoped
 
 

Design by Novica.info